【SỰ KIỆN】Truy Tìm Vua Hải Tặc - Đua TOP tổng lực chiến

15/03/2021

【SỰ KIỆN】Truy Tìm Vua Hải Tặc - Đua TOP tổng lực chiến

Các Thuyền Trưởng thân mến, BQT Kho Báu Vô Tận xin phép được công bố thể lệ và giải thưởng cho sự kiện đua TOP tổng lực chiến liên server: Truy Tìm Vua Hải Tặc.

Thời gian: Từ ngày 19/03 - 07/04/2021

Thể lệ: Trong thời gian từ 19/03 đến 07/04 Các Thuyền Trưởng đua TOP tổng lực chiến liên server sẽ nhận được quà sau khi sự kiện kết thúc.

Phạm vi: All server

 

Phần thưởng đua TOP:

TOP Phần Thưởng
1 Danh Hiệu Vua Hải Tặc (Thiết Kế Riêng)

Thẻ Hải Tặc Râu Trắng

Thẻ Biến Thân Rồng Ba Đầu Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*50 + Đá Tăng Bậc Ngẫu Nhiên*1200 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*120
2 Danh Hiệu Tứ Hoàng

Thẻ Hải Tặc Ace

Thẻ Biến Thân State Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*40 + Đá Tăng Bậc Ngẫu Nhiên*1000 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*100
3 Danh Hiệu Tứ Hoàng

Thẻ Hải Tặc Jozu

Thẻ Biến Thân State Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*30 + Đá Tăng Bậc Ngẫu Nhiên*800 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*80
4-6 Danh Hiệu Tứ Hoàng

Thẻ Hải Tặc Macro

  Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*20 + Đá Tăng Bậc Ngẫu Nhiên*600 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60

6-10

Danh Hiệu Hải Tặc Vô Song

Thẻ Siêu-Blueno

 

Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*10 + Đá Tăng Bậc Ngẫu Nhiên*400 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40

*Lưu ý:

Điều kiện Đạt TOP 1 Allserver - Tổng Lực Chiến tối thiểu đạt 20,000,000
Điều kiện đạt TOP 2, TOP 3 - Lực chiến tối thiểu đạt 10,000,000
Kết quả được ghi nhận và tổng kết vào lúc 23h00p ngày 07/04/2021

Đừng bỏ lỡ sự kiện đua top này nhé các Thuyền Trưởng. Chúc các Thuyền Trưởng bách chiến bách thắng!.

BQT Kho Báu Vô Tận
Trân Trọng