[Hướng Dẫn] Tính Năng Bí Truyền

09/04/2021

Tính Năng Bí Truyền

I. Điều Kiện Mở: Server mở ngày thứ 8 và đạt LV100

II. Chi Tiết Tính Năng: 

1. Bí Truyền: Mỗi một tính năng đồng đội sẽ có một Bí Truyền tương ứng. Cần sở hữu ít nhất một tướng Vàng tương đương với Bí Truyền đó để kích hoạt. Các Bí Truyền có 1 kỹ năng riêng phù hợp với từng loại chiến thuật khác biệt, các Thuyền Trưởng có thể bật/tắt kỹ năng theo ý thích của mình.

2. Tu Luyện: Dùng để nâng cấp Bí Truyền. Khi đột phá, Thuyền Trưởng cần phải sở hữu lương tướng Vàng theo yêu cầu mới có thể đột phá lên cấp tiếp theo. Nguyên liệu nâng cấp: Mảnh Bí Truyền (sự kiện tuần hoàn, Đấu Trường-Cao).

3. Thiên Ngộ: Dùng để tăng thuộc tính cho Bí Truyền. Nguyên liệu: Cuộn Sơ (nâng cấp), Cuộn Cao (đột phá)

4. Mở Cấm: Cũng dùng để tăng thuộc tính cho Bí Truyền. Tuy nhiên sẽ có thêm một tính năng phụ "Nghiên Cứu" dùng để thay đổi thuộc tính cho Bí Truyền. Nguyên liệu: Chìa Sơ (nâng cấp Mở Cấm), Chìa Cao (đột phá Mở Cấm), Kho Báu Biển-Âm (tăng Nghiên Cứu), Kho Báu Biển-Cao (tăng Nghiên Cứu-Cao Cấp).

5. Phát Triển: Dùng để tăng cấp các thuộc tính Xuyên Thủ và Kháng Xuyên Thủ. Nguyên liệu: Số Liệu Khai Thác

Chúc các Thuyền Trưởng chơi game vui vẻ ❤️

BQT Kho Báu Vô Tận,

Trân Trọng!